En videnskabsmand af rang, Adam Wilhelm Hauch, 1755-1838

Af: Hemming Andersen

Læseprøve

Beskrivelse

Indholdsfortegnelse - En videnskabsmand af rang - Indledning - Personen A. W. Hauch - Ved Garden til hest - Fysiker - Vands sammensætning - Elektricitet - Luftmålinger - Lærebogen - Svære tider - Kunstkammeret - Det kongelige Theater - Wienerkongressen - Antvorskov - Fysiksamlingen sælges til kongen - Mange andre hverv - 26. februar 1838 - Noter I “Hauchs physiske Cabinet” ejer Danmark en videnskabshistorisk perle af international karat. Denne samling af fysiske og kemiske instrumenter skænkedes i 1827 af Frederik 6. til Sorø Akademi. Dens skaber var overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch (1755-1838).
Hauchs levetid var en særdeles begivenhedsrig periode i Danmarks historie – tiden var én lang økonomisk nedtur for landet fra den såkaldt “florissante” handelsperiode i sidste halvdel af 1700-tallet til forarmelse i 1800-tallets første halvdel. Og ude i Europa hærgede Napoleon!
København var knap så stor, som Ålborg er i dag, men i højere grad end nu var den landets højborg, stedet hvor de fleste beslutninger af national betydning blev taget. Her blev Hauch leder af den enevældige konges hofhusholdning, leder af betydende kulturinstitutioner; med stor indflydelse på indretningen og pasningen af de kongelige bygninger og parker, leder af de kongelige stalde og med indflydelse på dansk hesteavl (lyder måske ikke af så meget i dag, men heste var datidens eneste militære og civile transportmiddel), filantropisk engageret i sociale københavnske forhold etc.
Dertil kom, at Adam Wilhelm Hauch blev en højt anset videnskabsdyrker af fysik og kemi, hvis laboratorium, “physiske cabinet”, regnedes for det tredjestørste i Europa. Alle de nævnte engagementer ville hver for sig kunne give stof nok til nærmere behandling.
Det følgende er en meget kortfattet, kalejdoskopisk biografi, med en bevidst slagside imod hans virke som fysiker og kemiker.

Yderligere informationer